• ภาษาไทย
    • English

3D Visulization Google Earth

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง บริการวิชาการสู่หน่วยงานภายนอก จัดโครงการการใช้โปรแกรม Mathematica และการพล็อตกราฟ 3 มิติ บนกูเกิ้ลเอิร์ท (3D Visulization Google Earth) ในวันที่ 18-19 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. วรพร ธารางกูร รองคณบีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการเปิดงาน และอาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากร ให้กับนักเรียนโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์  อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

Facebook Fanpage >>  https://www.facebook.com/fishtechRUTS