• ภาษาไทย
    • English

การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ

 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ดำเนินโครงการบริการวิชาการการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ โรงเรียนหาดปากเมง โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และนักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนหาดปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ ในการทำขนมเค้กกล้วยหอม ณ โรงเรียนหาดปากเมง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS