• ภาษาไทย
    • English

อนุรักษ์การทำผ้าบาติกภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้

 

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมสืบสานและอนุรักษ์การทำผ้าบาติกภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
 

คลิกอ่านที่นี้ >> http://thainews.prd.go.th/…/news/detail/TCATG200827121915884