• ภาษาไทย
    • English

สมิหลา ไทมส์

 

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เปิดการจัดทำแผนการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในตำบลเกาะสุกร ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

อ่านข่าว >> http://www.samilatimes.co.th/?p=58658