• ภาษาไทย
    • English

แจ้งปิดปรับปรุงระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) *New*

 

 

 

แจ้งปิดปรับปรุงระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจะเป็นต้องปิดปรับปรุง ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)
ตั้งแต่ วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 23.30 น. ถึง วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 07.00 น.
เพื่อขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
ทำให้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ไม่สามารถใช้งานได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงขออภัยในความไม่สะดวก