• ภาษาไทย
    • English

โครงการศูนย์การเรียนรู้งานอนุบาลกุ้ง

 

ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และผู้บริหารของคณะฯ พร้อมด้วย คุณพรเทพ ปลอดภัย รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจกุ้งอนุบาล และทีมงานจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ลงสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนสำหรับเสนอโครงการศูนย์การเรียนรู้งานอนุบาลกุ้ง Super PL ร่วมกันระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

และในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง และคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ร่วมต้อนรับและร่วมหารือกับ คุณสุรพล ประมงค์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ, คุณพรเทพ ปลอดภัย รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจกุ้งอนุบาล และทีมงานจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ในรายละเอียด ของโครงการศูนย์การเรียนรู้งานอนุบาลกุ้ง Super PL ร่วมกันระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) วงเงินงบประมาณ 14 ล้านบาท

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS