• ภาษาไทย
    • English

จุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ

 

วันนี้ (17 มีนาคม 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดวางจุดบริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับนักศึกษาและบุคลากรตามจุดต่างๆ ดังนี้ อาคารสำนักคณบดี อาคารวิทยาศาสตร์ทางทะเล อาคารอุตสาหกรรมอาหาร ร้านอะมีนซัน และบริเวณห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง เพื่อรณรงค์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2109 (COVID-19)

 Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS