• ภาษาไทย
    • English

แอลกอฮอล์เจลล้างมือ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ให้บริการนักศึกษาและบุคลากรทุกท่านที่บริเวณเคาน์เตอร์หน้าห้องสารบรรณ ห้องงานวิชาการและวิจัย ห้องงานพัฒนานักศึกษา  ห้องงานบริหารและวางแผน และในส่วนของห้องน้ำคณะ ฯ

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS