• ภาษาไทย
    • English

ติดตามและประเมินผล กสศ. 2 พื้นที่

 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 คณะกรรมการโครงการการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง  ลงพื้นที่ 2 พื้นที่ ได้แก่ บ้านแหลมมะขาม และ บ้านปากคลอง โดยบ้านแหลมมะขามประกอบด้วย 2 กิจกรรมคือ เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นและเพาะเลี้ยงหอยนางรม ในส่วนของสาหร่ายพวงองุ่นนั้น น้อง ๆ มีการเพาะเลี้ยงทั้งในระบบบ่อเลี้ยงแบบปิด (อ่างที่มอบให้) และเลี้ยงในกระชัง ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี...ส่วนหอยนางรมนั้น น้องนำไปเลี้ยงในกระชัง พบว่าหอยนั้นมีการโตขึ้นเป็นลำดับ ขอบคุณกำนันสมหมาย แห่งบ้านแหลมมะขามที่เอื้อเฟื้อสถานที่ บ้านปากคลอง ได้มีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น พบว่าน้อง ๆ เตรียมน้ำและพื้นที่สำหรับเลี้ยงไว้้เรียบร้อย วันนี้เลยลงสาหร่ายไป 2 อ่าง น้อง ๆ มาครบกันทุกคน และมีความตั้งใจมาก ๆ ขอบคุณผู้ใหญ่เขียวสำหรับพื้นที่สำหรับให้น้อง ๆได้ฝึกทักษะอาชีพ ถือว่าน้อง ๆ ทุกคนตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะ เพื่อการมีอาชีพที่สร้างรายได้ ดูแลครอบครัวต่อไป 

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS