• ภาษาไทย
    • English

โครงการสะบัดลายใต้

 

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการสะบัดลายใต้ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ ภายใต้หัวข้อ "มโนราห์ วัฒนธรรมปักษ์ใต้" โดยได้รับเกียรติจาก คุณวสันต์ สืบสังข์ ประธานชมรมมโนราห์ชาวตรัง เป็นวิทยากรบรรยายความเป็นมาของมโนราห์ และพร้อมกิจกรรม Workshop การร้อยพวกกุญแจลูกปัดมโนราห์เพื่อที่เป็นแนวทางในการหารายได้เสริม ณ ห้อง ฉ 202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5ธันวาม 2550 มทร ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะวิทย์-ประมง : https://www.facebook.com/fishtechRUTS