• ภาษาไทย
    • English

ทำบุญวันสารทเดือนสิบ 2562

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ร่วมกันทำขนมในวันสารทเดือนสิบ ได้แก่ ขนมเทียน ขนมบ้า ขนมเจาะหู และร่วมกันจัดหมับ เพื่อนำไปถวายวัดในวันพรุ่งนี้ (28 กันยายน 2562) เป็นการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบของพี่น้องปักษ์ใต้สืบไป

 

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS