• ภาษาไทย
    • English

ถ้วยพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ นายคมเดช บัวลอย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รางวัลชนะเลิศรุ่นพีเคก้านหางแตกสอง และ รางวัลชนะเลิศคราวเทลสีเดียว ในการประกวดปลากัดสวยงาม งานวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS