• ภาษาไทย
    • English

เกษตรกรเข้าดูงานเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

ผศ.มาโนช ขำเจริญ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง นำนายพิภู โตดำรงรัตน์ เกษตรกร ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ผู้สนใจการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ศึกษาดูงาน ณ โรงเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์ต้นแบบ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และ ศูนย์วิจัยชุมชนการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ณ บ้านปากคลอง อ.สิเกา จ.ตรัง ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS