• ภาษาไทย
    • English

บริษัท Lee Kum Kee

          ศ.ดร.สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง ร่วมต้อนรับ Professor Lawrence D. Kitt  Mr.Clarence Chung และ Mr.Godgrey Ng จากบริษัท Lee Kum Kee (ลีกุมกี่) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยร่วมพูดคุยและนำชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ตามแนวทางสร้างความร่วมมือกับบริษัทต่างชาติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา โดยผ่านความร่วมมือกับ บริษัท Lee Kum Kee ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งวัตถุดิบให้ได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ และในขณะเดียวกัน บริษัท Lee Kum Kee ก็จะเป็นแหล่งในการฝึกทักษะให้กับอาจารย์และนักศึกษา เนื่องจากบริษัทมีโรงงานผลิตซอสหอยนางรมและฟาร์มผลิตหอยนางรม เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านการผลิตเชิงพาณิชย์และงานวิจัยในอนาคต เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS