• ภาษาไทย
    • English

ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา

Professor Andrew M. Simons และ Joshua Egan (PhD student) สังกัด Department of Fisheries, Wildlife and Conservation Biology, University of Minnesota พร้อมด้วย Professor Michael J. Ghedotti สังกัด Regis University จากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าพบ ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวิจัย ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS