• ภาษาไทย
    • English

EMECS 12 , Thailand

เมื่อวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ในคณะ ฯ เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน The 12 th International Conference on the Environmental Management of the Enclosed Coastal Seas (EMECS 12) ภายใต้หัวข้อ “Cooperative stewardship for integrated management toward resilient coastal seas” ณ โรงแรม จอมเทียน ปาล์ม บีช จังหวัดพัทยา Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS