• ภาษาไทย
    • English

ทุ่งนาในสวนเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วย อาจารย์เจตนา อินยะรัตน์ หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป อาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ร่วมทำนาหว่านพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ ณ แปลงนาการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRMUTSV/