• ภาษาไทย
    • English

สืบสานประเพณีรดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่

    เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  #Gallery   #Fanpage