• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญส่งบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ของนศ.ปริญญาตรี ๒๕๕๙

ขอเชิญ ส่งบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีนำเสนอในเวทีวิจัยงานราชภัฎวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๙  

>> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

หรือ www.sct.nstru.ac.th