• ภาษาไทย
    • English

ประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลวารสารที่อยู่ใน Beall's list

 

  1. รายชื่อวารสารที่อยู่ใน Bell's list ดูรายละเอียดจากลิงค์   http://scholarlyoa.com/2015/01/02/bealls-list-of-predatory-publishers-2015                                                                         

                                                          

   2.  รายชื่อสำนักพิมพ์ที่ไม่ควรส่งผลงานเข้าร่วม การประชุมวิชาการ (Proceeding) หรือ วารสารวิชาการ (Journal) ดูรายละเอียดจากลิงค์   http://scholarlyoa.com/publishers/                                                                            

 

  3.  รายชื่อวารสารที่ไม่ควรส่งผลงานไปตีพิมพ์ ดูรายละเอียดจากลิงค์   http://scholarlyoa.com/individual-journals/                     

                                                                                       

  4.  รายชื่อวารสารที่ทำการลอกเลียนแบบ เว็บไซต์ ISSN จากวารสารที่มีชื่อเสียง หรือที่เรียกว่า Hijacked Journals  ดูรายละเอียดจากลิงค์   http://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/