• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง

เมื่อวันที่ ๒ - ๕ กุมภาพัันธ์ ๒๕๕๖ นายนภัทร จันทร์พุ่ม ,นายสถาพร ภิวัฒนกุล ,นายอดิศร พันธ์สิวกานต์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี สาขาวิชาโทรมนาคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้เข้าร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๕๖ Inventors'Day 2013 นวัตกรรมนำทิศ สิ่งประดิษฐ์นำทาง สร้างไทยมั่นคง ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ก ฟอรั่ม เมืองทองธานี  และได้รับรางวัลปริญญานิพนธ์  การประดิษฐ์เครื่องเตือนภัยดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลาก และภัยภิบัติต่างๆ โดยนำเสาสัญญาณไปติดตั้งบริเวณพื้นที่เสี่ยง