• ภาษาไทย
    • English

International Fisheries Symposium 2023

[Abstract submission deadline 31 August 2023] 
>> 11th International Fisheries Symposium (IFS 2023)
>>  ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมส่งผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 11th International Fisheries Symposium (IFS 2023) ภายใต้หัวข้อ "Building Sustainable Fisheries and Aquaculture for Future Generations" ในวันที่ 22-24 พฤษจิกายน 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประเทศไทย


*** ผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.aitaquaculture.org/ifs2023/
*** หมดเขตส่งบทคัดย่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2566