• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรนักออกแบบตราสินค้า

 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรนักออกแบบตราสินค้า #เรียนฟรี
โดยวิทยากรพิเศษ คุณนัฎฐพล มนัสพรหม
ในระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2566 นี้
ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
สมัครเลยที่ : https://forms.gle/J9VmHbofR2ivJm3A8  หรือสแกน Qr Code เพื่อทำการสมัคร
ติดต่อสอบถาม :
ดร.ศิววงศ์ เพชรจุล
ช่องทางการติดต่อ :
E-mail : sivawong.p@rmutsv.ac.th
━━━━━━━━━━━━
- หลักสูตรพรีเมียม
- เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
- เรียนจบรับประกาศนียบัตร
Coastal Tourism: Training Center
#CoastalTourism
#TrainingCenter
#OnlineCourse
#RUTSMOOC
#Trang #ตรัง