• ภาษาไทย
    • English

ตลาดหิ้วตะกร้าสินค้าเกษตรและประมง

ตลาดหิ้วตะกร้าสินค้าเกษตรและประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
พบกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย ร่วมจับจ่ายกันได้ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.00 น. 
ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง
พร้อมรับชม Live Streaming ผ่านทาง https://www.facebook.com/fishtechRUTS