• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรช่างภาพมืออาชีพ รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรช่างภาพมืออาชีพ รุ่นที่ 2
พบกับวิทยากร อาจารย์รัญชกร จันจำปา อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคุณเกียรติศักดิ์ อัศวะมหาศักดา วิทยากรรับเชิญ
ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566
รับจำนวนจำกัด เพียง 40 คน เท่านั้น!!
------------------------------------
พร้อม Up Skill ไปด้วยกันกับเราที่ RUTS MOOC: https://lms.mooc.rmutsv.ac.th/
สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ: https://forms.gle/9ENhHBDYJj9jREvL6
------------------------------------
-หลักสูตรพรีเมียม
-เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
-เรียนจบรับประกาศนียบัตร
#CoastalTourism
#TrainingCenter
#OnlineCourse
#RUTSMOOC