• ภาษาไทย
    • English

บริษัท ฝุ่นตลบ จำกัด ในเครือ CPALL

นักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ และ นักศึกษาหลักสูตรวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้ารับฟัง การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การทำเดลิเวอรี่ และโลจิสติกส์ ซึ่งมีเครือข่ายการดำเนินงานอยู่ทั่วประเทศ ของ บริษัท ฝุ่นตลบ จำกัด ในเครือ CPALL  

ซึ่งมี นายจีรศักดิ์ มุ่งคีมกลาง รุ่นพี่ศิษย์เก่าหลักสูตรอุตสาหกรรมประมง มีนกร 14 เป็นเจ้าของบริษัท ฝุ่นตลบ จำกัด เป็นผู้ถ่ายทอดการดำเนินธุรกิจ และคณาจารย์ในหลักสูตรวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ห้อง ฉ.202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566