• ภาษาไทย
    • English

สมัครโควตาพิเศษ รอบที่ 12

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566  รอบที่ 12  แบบโควตาพิเศษ วันนี้ - 10 มีนาคม 2566
 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 

  • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม


คลิ๊ก  https://admission.rmutsv.ac.th/register.php

โทร. 081-958-3057 งานวิชาการและวิจัย