• ภาษาไทย
    • English

โครงการพลิกโฉมการเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมและศาสตร์เชิงบูรณาการ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพลิกโฉมการเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมและศาสตร์เชิงบูรณาการ "ด้านการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอควาโปนิกส์ (Aquaponic)" อบรมฟรี‼ และฟรีค่าสมัคร  อบรมในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 

.
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ผ่าน QR code หรือ https://forms.gle/eon8DAtgzmtS5eQD9 ตั้งแต่วันนี้ - 23 พฤศจิกายน 2565
.
ตอนนี้รับจำนวนกำจัดเพียง 5 คนเท่านั้น‼️ 
คุณสมบัติผู้เรียน: ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพเกษตร เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน