• ภาษาไทย
    • English

โควตาพิเศษรอบ 3

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 " โควตาพิเศษรอบ 3 "  สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 21 ตุลาคม 2565 ประกาศผลวันที่ 24 ตุลาคม 2565 

สมัครได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php