• ภาษาไทย
    • English

นศ.สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ

 

 ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท  จากการประกวด การผลิตสื่อดิจิทัล โครงการ "พี่สอนน้องทำสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา"