• ภาษาไทย
    • English

บพท. ร่วม สกสว. สนับสนุนทุนวิจัย มทร.ศรีวิชัย

บพท. ร่วม สกสว. สนับสนุนทุนวิจัย มทร.ศรีวิชัย ขับเคลื่อนธุรกิจเชื่อมโยงธุรกิจประมงและผลิตภัณฑ์ชุมชน