• ภาษาไทย
    • English

ร่วมสืบสานและอนุรักษ์การทำผ้าบาติกภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้

 

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมสืบสานและอนุรักษ์การทำผ้าบาติกภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

คลิกอ่านที่ >> http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200827121915884?fbclid=IwAR2NmgCxwB4XrE0zxPvwD_T-wa5PaXD9ecMVDu-GUgcCRNFIu_X5F4MFCrQ