• ภาษาไทย
    • English

สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ

ขอแสดงความชื่นชม นายราชัน รอดเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่เป็นกรรมการสังเกตการณ์การประกวดชิงแชมป์ปลากัดไทย ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร