• ภาษาไทย
    • English

ครูดีเด่น ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ อาจารย์ในสาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้ารับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2559 ในโครงการวันครู ครั้งที่ 6 ครูเพื่อศิษย์ “คุรุพาจารย์ คุรุราชา” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลา เมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา  #Gallery    #Fanpage