• ภาษาไทย
    • English

ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ดร.นัฏฐา คเชนทร์ภักดี หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง และนายศุภชัย แสงสว่าง นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมพิธีรับมอบเงินขวัญถุงกาชาดซึ่งเป็นเงินทุนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ในโอกาสที่โครงการ"สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ได้รับคัดเลือกเลือกให้เป็น 1 ใน 31 โครงการ "ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  #Gallery  #Fanpage