• ภาษาไทย
    • English

"ส่งน้องเรียนจบ" มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิฆัมพร ไกรเกรอะ และ นางสาวสุพิชชา คงอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ระดับอาชีวศึกษา-ปริญญาตรี ปีที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559 จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  #Gallery    #Fanpage   #สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง