• ภาษาไทย
    • English
Admission
Education
Publications Innovations Award
Facilities

Executive board

Asst. Prof. Dr. Prasert  Tongnunui

prasert65@hotmail.com

 Dean of Faculty of Science and Fishery Technology

                                                                                                                                                                       

        Asst. Prof. Sunanta Khongsai                                                         Asst. Prof. Dr. Woraporn  Tarangkoon                                                     Asst. Prof. Dr.Chakhriya  Chalad

              Ta047@hotmail.com                                                                     mam_tarangkoon@yahoo.com                                                              cchakhriya@gmail.com

Deputy director of Management and Planning                              Deputy Director for Academic Affairs and Research                                           Deputy Director for Student Affairs

                                                                                                                   

                                                                                                                 Duanrung Chooyruang

                                                                                                               chouyruang@hotmail.com

                                                                                                              Head of the Dean's Office