• ภาษาไทย
    • English

สีประจำคณะ


สีประจำที่เป็นสัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้แก่ " สีเทา-เงิน "

                      

 สีเทา :    มาจากพื้นท้องทะเล อันเป็นที่ตั้งของคณะฯ ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน

 สีเงิน :    มาจากเกล็ดปลาทะเลที่สะท้อนแสงแวววาว เป็นสีเงิน