• ภาษาไทย
    • English

ติดตามและประเมินผล (กสศ.)

 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมติดตามและประเมินผลหลังการอบรม จาก 3 พื้นที่ ได้แก่ 1.เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นทีมบ้านมดตะนอย 2.เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นทีมไม้ฝาด 3.เพาะเลี้ยงหอยนางรมทีมหาดยาว จากผลการติดตามในครั้งนี้ เห็นถึงความพยามยามของน้อง ๆในแต่ละพื้นที่ เริ่มจากพื้นที่มดตะนอยทีมเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น นำโดยผู้ใหญ่คานและน้อง ๆได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงไว้พร้อม แต่ปัญหาคือน้ำเค็มไม่มีเนื่องจากแอร์ปี๊มน้ำเค็มเสียประกอบกับเป็นช่วงน้ำตาย (น้ำลดมาก) ทางทีมงานเลยแก้ปัญหาด้วยการแบ่งออกเป็น 2 ทีม โดยทีมที่ 1 ต้องใช้ติหมาตักน้ำขึ้นมา (ซึ่งใช้เวลาพอสมควร) ส่วนทีมที่ 2 ต้องขับซาเล้งไปขนน้ำเค็มจากอีกพื้นที่หนึ่ง ถัดมาคือพื้นที่บ้านไม้ฝาด ทีมเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นนำโดยน้องบาสและน้องบอล น้องบาสเป็นเด็กหนุ่มที่ทีความมุ่งมั่น ตั้งใจ...ถามทางเรามาตลอดว่าทางทีมทำงานจะเข้าไปวันไหน อุปกรณ์ขาดอะไรก็จะแจ้งมาตลอด...เมื่อได้เอาพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่นไปให้น้องบาส พบว่าทุกอย่างเตรียมพร้อมเพื่อการเลี้ยงเป็นอย่างดี และพื้นที่สุดท้าย ทีมเลี้ยงหอยนางรมจากบ้านหาดยาว เป็นอีก 1พื้นที่ ที่ไม่ทำให้เราผิดหวัง ก่อนจะเข้ามาติดตามน้อง ๆ ได้รายงานผลการเลี้ยงมาเรื่อย ๆ บ้างบอกว่าหอยตายไปบ้างแต่ไม่เยอะ และโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยทีมหอยนางรมจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 จะเลี้ยงไว้บริเวณท่าน้ำหน้าบ้านโดยผูกยึดตะกร้าไว้กับเสา และกลุ่มที่ 2 เลี้ยงไว้ที่กระชังหน้าเขา(ต้องนั่งเรือไปดูผล) แต่รอบนี้ทีมงานไม่ได้ไปพื้นที่ที่ 2 เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอ

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS