• ภาษาไทย
    • English

ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

 

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ดำเนินโครงการสาขาสิ่งแวดล้อมทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยการจัดอบรมให้ความรู้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เกี่ยวกับการจัดการขยะทะเลและร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายชายหาดเกาะลิบง ณ โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS