• ภาษาไทย
    • English

โรงเรียนหาดปากเมง

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการบริการให้กับโรงเรียนหาดปากเมง โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง เป็นวิทยากรในการทำขนมผูกรักและอัลมอนด์ตูเล ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

 

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS