• ภาษาไทย
    • English

ชี้แจงข้อตกลง รอบ1/2563

 

นางสาวเดือนรุ่ง ช่วยเรือง หัวหน้าสำนักงานคณบดี ประชุมชี้แจงแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2563 แก่พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS