• ภาษาไทย
    • English

เคล็ดลับความสำเร็จในชีวิต

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อให้ศิษย์เก่าได้รับความรู้และประสบการณ์ในทักษะวิชาชีพและวิชาการของตน อีกทั้งให้ศิษย์เก่าได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากทักษะวิชาชีพเสริม โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวเปิดโครงการ และมอบของขวัญให้กับบัณฑิตนักกิจกรรมทั้ง 5 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิรันดร์ จินดานาค เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เสริมสร้างความคิด เคล็ดลับสู่ความสำเร็จชีวิตและการงาน” และนางสาววารีรัตน์ ขุนทอง เป็นวิทยากรบรรยายในการเสริมทักษะวิชาชีพด้วยการทำ “เดคูพาจ” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

 

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS