• ภาษาไทย
    • English

วันเก็บขยะชายหาดสากล 2562

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการเก็บขยะชายหาด เนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี 2562 ณ ชาดหาดราชมงคล ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

 

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS