• ภาษาไทย
    • English

พัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

นักเรียนจากโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง   เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 โดยกิจกรรมจะเป็นการสำรวจและศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน สร้างความสนุกสนาน ความตื่นเต้นให้กับนักเรียนที่ได้สัมผัสถึงป่าชายเลน

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS