• ภาษาไทย
    • English

ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

 

ผศ.วัฒนา ณ นคร อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวน 7 คน ดำเนินการสำรวจบริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ในวันที่ 6 กันยายน 2562 เพื่อดำเนินการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามมีบรรยากาศที่น่าทำงาน และเสริมสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงาน และเพิ่มบรรยากาศการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของคณะฯ

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS