• ภาษาไทย
    • English

ชี้แจงการประเมินค่างาน

 

นางเสาวรัตน์ แสงศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ชี้แจงการประเมินค่างานพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) จำนวน 11 คน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องงานบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS