• ภาษาไทย
    • English

ปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ทะเลอันดามัน

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ธนาคารปูม้าบ้านปากคลอง อ.สิเกา จ.ตรัง รับผิดชอบโดยนายเกษม บุญญา ปากคลองดุหุน หมู่ที่ 9 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง นำโดยนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี/สำนักงานประมงจังหวัดตรัง/สบทช.10/ชาวบ้านในชุมชนรวมถึงเยาวชน และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงร่วมกันปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ทะเลอันดามัน จำนวน 6 ล้านตัว

ภายใต้โครงการการจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในจังหวัดตรังและกระบี่ โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ เป็นหัวหน้าโครงการ ผศ.มาโนช ขำเจริญ ผศ.วัฒนา วัฒนกุล และ อาจารย์สุชาติ แดงหนองหิน ผู้ร่วมโครงการ รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS