• ภาษาไทย
    • English

ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ครั้งที่ 5/2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณบรรจง นฤพรเมธี จากบ่อหินฟาร์สเตย์ วิสาหกิจชุมชน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS