• ภาษาไทย
    • English

การจัดการธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วม

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ดำเนินการจัดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนสน 100 ปี หมู่ที่ 5 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โดยมีนายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธานในงาน และมีชาวบ้านนาชุมเห็ด นำโดยผู้ใหญ่ชีวิน หลงกลาง ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยลูกปูม้า ภายใต้โครงการการจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในจังหวัดตรังและกระบี่ โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ เป็นหัวหน้าโครงการ นายสุชาติ แดงหนองหิน ผศ.มาโนช ขำเจริญ และผศ.วัฒนา วัฒนกุล ผู้ร่วมโครงการ รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งทางหน่วยงาน เยาวชนนักเรียนและชาวบ้านร่วมกันปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ทะเลไทยจำนวน 67 ล้านตัว

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS